Loading...

TB về thu học phí thu HP học kỳ I năm học 2018-2019 hệ Đại học
Trường ĐHKT thông báo về thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019, chi tiết như sau:

 
  TIN TỨC ĐHKT
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn