Loading...

Kết thúc đợt đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành TCNH
Chiều ngày 29/11/2016, đợt đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo (CTĐT) cử nhân chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng (TC-NH) đã kết thúc.

 • Kết thúc đợt đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành TCNH
 • Đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình cử nhân CLC ngành TCNH
 • Khoa TCNH định hướng cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
  • Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 12/2016
  • Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp tháng 6/2017
  • Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy và hệ chính quy - Chương trình bằng kép đợt tháng 12/2016
  • Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công
   Ngày 18/11/2016, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký Ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

   • Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công
   • Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017
   • Chính phủ yêu cầu NHNN Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm ổn định tỷ giá, thanh khoản dịp cuối năm
   •   TIN TỨC ĐHKT
    free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
    Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
    Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn