Loading...
Các nhóm nghiên cứu và tư vấn

Nhóm nghiên cứu và tư vấn về tài chính vi mô: Tham gia các dự án nghiên cứu và tư vấn trong và ngoài nước: dự án tài chính nông thôn 2, 3 do Ngân hàng Thế giới tài trợ, dự án Đào tạo khởi nghiệp cho nữ doanh nhân phối hợp với Đại học Sydney – Úc, dự án xây dựng sản phảm tín dụng nhỏ ở Hội An do Oxfam Quebec tài trợ, tham gia Đề tài “Rà soát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia Kinh tế xã hội ở Tây Bắc” trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước.
Nhóm nghiên cứu và tư vấn về quản trị công ty trong ngân hàng: Phối hợp cùng Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng Ngoại thương, Hay Group thực hiện nghiên cứu và tư vấn về “Xây dựng chỉ số quản trị công ty trong ngân hàng”  và các nghiên cứu, tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty cho các NHTM Việt nam theo chuẩn quốc tế.
Nhóm nghiên cứu và tư vấn về tái cấu trúc ngân hàng: Phối hợp cùng Ủy Ban giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Tiền gửi Việt nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước và một số Ngân hàng thương mại thực hiện nghiên cứu về Tái cấu trúc ngân hàng: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam, đánh giá kết quả tái cấu trúc Ngân hàng Việt Nam sau 2 năm thực hiện, tư vấn tái cấu trúc toàn diện và tái cấu trúc hoạt động cho 1 số Ngân hàng thương mại.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn