Loading...
Nhóm Nghiên cứu về tài chính vi mô

Để phát triển kinh tế, đặc biệt là gia tăng phúc lợi cho bộ phận dân nghèo, việc tận dụng tối đa sức mạnh của các dự án tài chính vi mô rất quan trọng. Không chỉ tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề mới trong chủ đề này, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN còn nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm định lại tính hiệu quả của các dự án. Do đó, tài chính vi mô được xem là một trong ba nhóm nghiên cứu chính của khoa Tài chính - Ngân hàng.

Nhóm nghiên cứu được thành lập với sự dẫn dắt của trưởng nhóm là TS. Nguyễn Phú Hà cùng sự tham gia của các chuyên gia khác là PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Lê Trung Thành, TS. Đinh Xuân Cường, TS. Đinh Thị Thanh Vân, TS. Nguyễn Phú Hà, TS. Nguyễn Thế Hùng. Nhóm tập trung nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô hỗ trợ người nghèo, nghiên cứu các mô hình đào tạo tài chính vi mô dành cho người nghèo ở các Qũy tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô trong và ngoài nước, nghiên cứu tác động của khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính vi mô đến xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, nhóm cũng hợp tác với các tỉnh, ngân hàng hợp tác, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp, các tổ chức quốc tế: Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á thực hiện đánh giá các dự án quốc tế trong lĩnh vực tài chính vi mô, chính sách cho người nghèo, chính sách phát triển.

Các đề tài/ dự án đã công bố

  1. Rà soát, đánh giá tính chồng chéo, hiệu quả thực thi các CTMTQG về xóa đói giảm nghèo ở Tây Bắc. Tác giả: PGS.TS Trần Thị Thanh Tú - thư ký
  2. Rà soát, đánh giá tính chồng chéo, hiệu quả thực thi các CTMTQG về giáo dục dạy nghề ở Tây Bắc. Tác giả: TS. Lê Trung Thành.
  3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Qũy tín dụng nhân dân ở Đồng Bằng sông Cửu Long. Tác giả: TS. Quách Mạnh Hào, PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
  4. Đánh giá tác động kinh tế xã hội Dự án “Tài chính nông thôn 3” do ngân hàng Thế giới tài trợ. Tác giả: PGS.TS Trần Thị Thanh Tú – trưởng nhóm đánh giá
  5. Đánh giá tác động kinh tế xã hội “Dự án tài chính nông thôn 2” do Ngân hàng thế giới tài trợ. Tác giả: TS Quách Mạnh Hào, PGS.TS Trần Thị Thanh Tú - thành viên.

Các bài báo đã công bố

  1. Socio-economic Impact of Rural Credit in Northern Vietnam: Does It Differ between Clients Belonging to the Ethnic Majority and the Minorities?Tác giả: PGS.TS. Tran Thi Thanh Tu, TS. Nguyen Phu Ha, ThS. Tran Thi Hoang Yen. Tạp chí: Asian Social Science, Vol 11, No 10 (2015)

  2. Relationship between Gender Diversity on Boards and Firim;s Performance - Case Study about ASEAN Banking Sector; PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, ThS. Trần Thị Hoàng Yến, Hoàng Hữu Lợi; International Journal of Financial Research, Vol. 6, No. 2; 2015
  3. Perceived service quality and income improvement of micro-finance: an empirical research in Hoi An city Vietnam. Tác giả: TS. Nguyễn Phú Hà. Tạp chí: Asian academic journal of Sciences & Humanities, September 2013
  4. Examining service quality and customer satisfaction in the retail banking sector in Vietnam. Tác giả: Ts. Đinh Thị Thanh Vân. Tạp chí: Journal of Relationship Marketing, American Marketing Association Volume 11, Issue . November 2012

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn