Loading...
Nhóm nghiên cứu chuyên sâu về Tài chính hành vi, Thị trường vốn và giao dịch hàng hóa phái sinh (CIFB)

Hình thành từ cuối năm 2014 đến nay, nhóm được dẫn dắt bởi TS. Đinh Xuân Cường - Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng cùng sự tham gia tích cực của các thành viên cộng sự Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thúy Dung, Vũ Văn Đức, Vũ Trung Kiên, Phạm Ngọc Hà, Phạm Thùy Linh, Hoàng Thị Hiền. Nhóm tập trung vào hai nhánh nghiên cứu chính sau:

(1) Tài chính hành vi trong ngân hàng:
nhằm đánh giá và đề xuất giải quyết các vấn đề về hành vi của các chủ thể tham gia vào thị trường, xây dựng và đo lường các chỉ số đánh giá niềm tin của khách hàng trong ngân hàng, đánh giá tác động của hành vi trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam qua các thời kỳ.

(2) Thị trường vốn và giao dịch hàng hóa phái sinh: nghiên cứu hướng tới việc xây dựng và phát triển thị trường vốn và giao dịch hàng hóa phái sinh cho các mặt hàng nông sản chiến lược là yêu cầu tất yếu, phục vụ sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp và hội nhập của Việt Nam vào thị trường hàng hóa toàn cầu.

Đề tài đang thực hiện: 

  1. Đề tài "Xây dựng bộ chỉ số đánh giá niềm tin của khách hàng đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam", TS. Đinh Xuân Cường chủ trì
  2. Đề tài " Xây dựng thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh cho các mặt hàng nông sản chiến lược của Việt Nam", TS. Đinh Xuân Cường chủ trì
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn