Loading...
TB: Lịch học BSKT đợt 01 CT thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính

Ban chỉ đạo Chương trình Thạc sĩ CLC Quản trị các tổ chức tài chính trân trọng thông báo lịch học bổ sung kiến thức đợt 01 cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ CLC Quản trị các tổ chức tài chính như sau:

STT
Môn học Số tín chỉ Ngày học Giờ học Địa điểm học
1 Quản trị học 03 Thứ 6, 06/01/2017 Tối:  18h00 Phòng 406 nhà E4, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Thứ 7, 07/01/2017 Sáng: 08h00

Chiều: 13h30

Chủ Nhật, 08/01/2017 Sáng: 08h00

Chiều: 13h30

Thứ 2, 09/01/2017 Tối:  18h00
Thứ 3, 10/01/2017 Tối:  18h00
2 Quản trị tài chính 03 Thứ 6, 13/01/2017 Tối:  18h00 Phòng 406 nhà E4, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Thứ 7, 14/01/2017 Sáng: 08h00

Chiều: 13h30

Chủ nhật, 15/01/2017 Sáng: 08h00

Chiều: 13h30

Thứ 2, 16/01/2017 Tối:  18h00
Thứ 3, 17/01/2017 Tối:  18h00

 

Lịch thi BSKT:

STT Môn học Số tín chỉ Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi
1 Quản trị học 03 22/01/2017 08h30 P 406 nhà E4, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
2 Quản trị tài chính 03 22/01/2017 13h30
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn