Loading...
Hội thảo "Quản trị ngân hàng hiệu quả"

Chiều ngày 11 tháng 1 năm 2017, tại Khách sạn Hilton,Hà nội, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG HN phối hợp với Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng và Ban Truyền thông - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học thường niên lần thứ ba về Quản trị công ty trong ngân hàng với chủ đề “Quản trị ngân hàng hiệu quả”. Mục đích của Hội thảo là đánh giá hiện trạng nhằm đề xuất giải pháp tăng cường năng lực quản trị cho NHTM Việt Nam cũng như khả năng giám sát hệ thống ngân hàng của các cơ quan quản lý theo chuẩn quốc tế.

Tới tham gia Hội thảo có TS.Vũ Văn Họa - Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, TS. Hà Huy Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái - Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và hơn 200 đại biểu đến từ Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, đại diện các trường đại học và viện nghiên cứu tại Hà nội, Đà nẵng, các nhà khoa học, giảng viên, NCS cũng như đại diện các cơ quan truyền thông tới dự và đưa tin.

Trong diễn văn khai mạc Hội thảo, PSG.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nêu rõ mục đích của Hội thảo cũng như đề dẫn những trọng tâm trao đổi tại Hội thảo. Thay mặt ban tổ chức, PGS.TS.Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn và trao Kỷ niệm chương cho đại diện Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam, đơn vị tài trợ cho Hội thảo. Trong bài phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Lâm Bảo Quang – Quyền Giám đốc quốc gia Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức chuỗi hội thảo về quản trị công ty trong ngân hàng và khẳng định mong muốn của IFC sẵn sàng đồng hành Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo trong Chương trình nghiên cứu quản trị công ty trong ngân hàng ở Việt nam và ASEAN của Khoa Tài chính Ngân hàng.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn tặng hoa và kỷ niệm chương cảm ơn đại diện Lãnh đạo NHNN&PTNTVN
- Nhà tài trợ cho Hội thảo

Hội thảo được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh thanh tra, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Tham gia phản biện chính cho các tham luận là các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng gồm TS. Hà Huy Tuấn - Phó Chủ Tịch, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, PGS. TS. Đào Văn Hùng - Viện trưởng, Viện chính sách phát triển, ĐHKTQD, TS. Cấn Văn Lực - Giám đốc trường Đào tạo BIDV, Cố vấn cao cấp Chủ tịch HĐQT, Hàm Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ông Phan Đức Hiếu - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và quản lý trung ương (CIEM).

Bốn bài tham luận được trình bày tại hội thảo của các diễn giả là các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng trong nước và quốc tế bao gồm (i) Bà Nguyễn Nguyệt Anh - Chuyên gia tư vấn cao cấp của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) trình bày tham luận với tiêu đề “Thông lệ quốc tế về giao dịch bên liên quan, khuyến nghị đối với các ngân hàng Việt Nam”; (ii) PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú - Trưởng nhóm nghiên cứu về Quản trị công ty trong ngân hàng Trường ĐHKT - ĐHQGHN giới thiệu về “Cơ cấu hội đồng quản trị và hiệu quả hoạt động ngân hàng” trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tại các NHTM Việt Nam và một số nước ASEAN; (iii) Ông Lê Trung Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích “Giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế Basel II”; (iv) TS. Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phân tích thực trạng đáp ứng yêu cẩu về “Minh bạch và công bố thông tin của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo

Nội dung của các bài tham luận đã thu hút được sự quan tâm và góp ý từ các đại biểu tham dự Hội thảo. Theo ý kiến của TS. Cấn Văn Lực nhiệm vụ trước mắt của ngành ngân hàng là cần xem xét, so sánh sự khác biệt giữa các văn bản của Việt Nam với chuẩn mực quốc tế để đưa ra lộ trình cụ thể để áp dụng các thông lệ quốc tế về giao dịch bên liên quan vào hệ thống NHTM Việt Nam.Về cơ cấu hiệu quả của HĐQT theo ý kiến phản biện của TS. Hà Huy Tuấn cần phải bổ sung các phân tích định tính để chỉ rõ tính đặc thù của Hội đồng quản trị tại các NHTM Việt nam ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. TS. Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng cần hoàn thiện các văn bản pháp luật quy định rõ quyền sở hữu và quyền điều hành, các điều kiện tiêu chuẩn chức danh cũng như tăng quyền cho cổ đông nhỏ cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của HĐQT. Để thực hiện giám sát ngân hàng theo chuẩn Basel II tại Việt Nam, các ý kiến tại Hội thảo đề xuất một số biện pháp như cần hoàn thiện khung pháp lý theo chuẩn mực quốc tế, xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính dành cho cả cơ quan quản lý và. các ngân hàng, tiến hành thí điểm thanh tra trên cơ sở rủi ro đi đôi với việc đào tạo đội ngũ cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu về thanh tra trên cơ sở rủi ro. Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo cho rằng chúng ta cần tiếp tục áp dụng toàn diện hơn nữa những chuẩn mực quốc tế như Nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD hay Hướng dẫn của Ủy ban Basel về minh bạch và công bố thông tin.

 Nội dung các bài tham luận thu hút đông đảo sự quan tâm của khách mời tham dự Hội thảo

Sau gần 4 tiếng thảo luận sôi nổi, trong đánh giá tổng kết Hội thảo Ông Phạm Huyền Anh khẳng định mục tiêu của Hội thảo đã đạt được khi các tham luận trình bày tại Hội thảo và 12 bài viết được Ban tổ chức lựa chọn để in trong Kỷ yếu Hội thảo cũng như các phát biểu và ý kiến chia sẻ tại Hội thảo đều tập trung vào các vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Những trao đổi và ý kiến này sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu và nghiên cứu khi thực hiện giai đoạn 2016-2020 của Đề án Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ.

 Các chuyên gia cao cấp chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Hội thảo “Quản trị ngân hàng hiệu quả” là một sự kiện thường niên trong chuỗi hội thảo về quản trị công ty trong ngân hàng do Trường ĐHKT-ĐHQGHN phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức nhằm hướng tới việc lan tỏa và tăng tính ứng dụng của các sản phẩm nghiên cứu, tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn và nhà hoặc định chính sách. Hội thảo cũng là một sản phẩm NCKH gắn với đào tạo trong Chương trình đào tạo chất lượng cao Thạc sỹ Quản trị tổ chức tài chính do Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN tổ chức. Với sự hỗ trợ, cộng tác của Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức Tài chính quốc tế cũng như các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và kiểm toán, Chương trình đào tạo chất lượng cao Thạc sỹ Quản trị tổ chức tài chính sẽ là trọng tâm trong Chương trình nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng ở Việt nam và ASEAN trong giai đoạn 2017-2020 của Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

----------------------------
 
Tin bài: Vân Anh - Nguyễn Nhung, Ảnh: Thu Hường

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn