Loading...
Khung chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng

Ban hành theo Quyết định số 4316/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30/12/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng

+ Tiếng Anh:Finance - Banking

  • Mã số ngành đào tạo: 52340201
  • Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
  • Thời gian đào tạo: 4 năm
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đào tạo chất lượng cao)


  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2.  Mục tiêu đào tạo

Chương trình Cử nhân TCNH CLC đào tạo cử nhân chất lượng cao trong lĩnh vực TCNH ở cấp độ nâng cao và chuyên sâu hơn so với CTĐT chuẩn, bao gồm năng lực tác nghiệp, phân tích và  hoạch định, ra quyết định cũng như tổ chức thực hiện các dự án, nghiên cứu chính sách về tài chính, ngân hàng tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động TCNH; có khả năng nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn tại nước ngoài và các cơ sở đào tạo chất lượng cao ở trong nước trong lĩnh vực TCNH và các lĩnh vực liên quan khác. 

3.  Thông tin tuyển sinh
  • Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế.
>>> Lộ trình thưc hiện chiến lược dạy và học xem tại đây

>>> Chi tiết về chương trình đào tạo xem tại đây

>>> Kế hoạch đào tạo theo thời gian được thiết kế xem tại đây.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn