Loading...
Dự kiến hủy lớp học phần sau đăng ký lần 1, HK 1 năm học 2017-2018

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo:
Sau cập nhật thống kê đăng ký học phần trực tuyến của sinh viên lần 1, học kỳ 1 năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo đã tập hợp được kết quả đăng ký của sinh viên các lớp.
Khoa gửi các lớp thống kê các lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định và ý kiến của Phòng Đào tạo về các lớp học phần này (xem file đính kèm tại đây).
Khoa đề nghị sinh viên các lớp kiểm tra lại danh sách các lớp học phần dự kiến bị hủy. Nếu sinh viên có nguyện vọng giữ lại lớp học phần phải làm đơn gửi Ban Chủ nhiệm khoa qua trợ lý đào tạo (Hệ chuẩn và bằng kép: cô Nguyễn Thị Xuân Thu; Hệ chất lượng cao: cô Nguyễn Thị Mỹ Linh).
Hạn nộp đơn: trước 10h ngày 4/8/2017. 
Sau thời hạn kể trên, Khoa không chịu trách nhiệm về các lớp học phần bị hủy trước sinh viên.
Trân trọng./. 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn