Loading...
Quyết định giao tên đề tài luận văn thạc sĩ

Thông báo dành cho Học viên QH 2018, đợt 2 Học viên khóa trước nộp đề cương sơ bộ cùng đợt với QH 2018, đợt 2
Khoa TCNH gửi các anh chị Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ đã được thông qua cấp trường. Đề nghị học viên tiếp tục làm việc với GVHD, hoàn thành luận văn sơ bộ theo kế hoạch đào tạo.
Các học viên phải sửa tên đề tài và các học viên nộp sau, Khoa sẽ thông báo trong thời gian tới.
Trân trọng./.


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn