Loading...
Lịch Hội đồng sơ bộ bổ sung tháng 6/2020

Khoa TCNH thông báo lịch bảo vệ sơ bộ bổ sung: HĐ số 07, HĐ số 08, đợt tháng 6/2020
File đính kèm gồm 2 sheet: danh sách học viên thuộc các Hội đồng và lịch từng Hội đồng.
1. Mỗi Hội đồng có 4 học viên. Mỗi học viên sẽ có khoảng 10 phút bao gồm cả trình bày (không yêu cầu trình bày slide) và phần nhận xét của các thầy cô. Đề nghị các học viên đến đúng giờ, nếu qua 5 phút gọi tên, học viên không có mặt coi như chủ động không tham dự bảo vệ và chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2. Những học viên không được thông qua KQNCSB phải nộp lại KQNCSB lên Khoa xin bảo vệ lại và nộp phí theo quy định (1.550.000đ)
3. Những học viên không tham dự Hội đồng nếu không có lý do chính đáng sẽ coi như không được thông qua và phải nộp phí theo quy định của Trường để xin đăng ký làm bảo vệ lại kết quả sơ bộ ở Hội đồng tiếp theo.
4. Ngay sau khi kết thúc Hội đồng, Học viên gặp Mrs Ngọc (chuyên viên Khoa) để mượn Biên bản Hội đồng đi photo (bắt buộc để sau này làm hồ sơ xin bảo vệ luận văn), kể cả học viên không được thông qua cũng cần photo biên bản để đóng kèm vào bài nộp lại để xin bảo vệ lại.
Trân trọng./

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn