Loading...
Thông báo thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng nộp: Học viên cao học khóa QH-2017-E (trúng tuyển đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 2; khóa QH-2016-E (trúng tuyển đợt 2) phải nộp học phí gia hạn lần 4 (có danh sách kèm theo);
  2. Mức thu nộp học phí gia hạn:

Học viên trong nước: 7.350.000 đ/Học viên.

Học viên người nước ngoài: 15.950.000 đ/Học viên.

  1. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến hết ngày 18/08/2020.
  2. Hình thức nộp học phí:

- Học viên trả học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng VCB theo nội dung:

* Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

* Số tài khoản: 0491 00000 3289 tại VIETCOMBANK Thăng Long

* Nội dung nộp tiền: HV[Mã…]/[Hoten ...]/[ngày sinh …]/[lớp, ngành …]/,học phí gia hạn lần ...

VD: HV17057000NGUYENVANA01011965K26QTKDNOP HP GIA HAN LAN 2

  1. Chứng từ thu: Học viên nhận biên lai thu học phí theo lớp, lớp trưởng lập danh sách các học viên gửi Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu và nhận biên lai phát cho các học viên.
  2. Thời gian quyết toán đợt thu: Kết thúc đợt thu, phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách học viên chưa hoàn thành nộp học phí (nếu có) theo thông báo này tới Phòng đào tạo.
Chi tiết Thông báo xem tại đây!

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn