Loading...
Thông báo xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, Khoa TCNH đề nghị các lớp khóa học tổ chức đánh giá kết quả điểm rèn luyện từng sinh viên.

Bản mềm Bảng tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của sinh viên (theo mẫu 3 trong hướng dẫn); Lớp trưởng nộp qua email: khanhpd@vnu.edu.vn trước ngày 15/9/2020.

Thời hạn nộp bản cứng Bảng tổng hợp kết quả ĐRL (mẫu 3 ), Phiếu tự đánh giá ĐRL (mẫu 1) và Giấy XÁC NHẬN DÀNH CHO SINH VIÊN NGOẠI TRÚ (mẫu 2) muộn nhất ngày 24/9/2020. CHÚ Ý KHÔNG TỰ Ý THAY ĐỔI BIỂU MẪU 3.

Lớp trưởng lưu ý: Đọc và hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng. Nhà trường gửi kèm 2 Danh sách sv vi phạm quy chế thi (file đính kèm 1, file 2) để các lớp trừ ĐRL tương ứng.

Link hướng dẫn và các biểu mẫu:

http://tcnh.ueb.vnu.edu.vn/default.aspx?web4vn=chitiettin&id=22891&CategoryID=1425#.XkDUPh83vIW

Trân trọng!

-


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn