Loading...
Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9/2020

Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao, chuẩn quốc tế và chương trình bằng kép), nhằm rà soát kết quả học tập và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên (kết quả Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm/Kỹ năng bổ trợ, Tiếng Anh), Phòng Đào tạo gửi các đơn vị dự kiến danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2020.

Dự kiến danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2020 (có danh sách kèm theo tại đây). Cụ thể:

Các sinh viên kiểm tra lại các thông tin. Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc, khiếu nại, sinh viên lên phản hồi trực tiếp tại VP Khoa trước 10h00 ngày 15/09/2020 để khoa chuyển cho PĐT giải quyết.Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn