Loading...
Thông báo đợt nộp KQNCSB tháng 10/2020

Khoa Tài chính – Ngân hàng trân trọng thông báo:


Theo nguyện vọng của các học viên, Khoa Tài chính Ngân hàng phê duyệt mở bổ sung Hội đồng đánh giá Kết quả nghiên cứu sơ bộ (KQNCSB) ngoài kế hoạch đào tạo, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Học viên K25, K26, K27 chưa bảo vệ KQNCSB hoặc không được thông qua tại các HĐ đánh giá KQNCSB các đợt trước.

2. Thời hạn nộp: Muộn nhất 16h ngày 10/10/2020 - chỉ thu giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 6 (9h-11h và 15h-17h)

3. Thời hạn bảo vệ dự kiến: 20-30/10/2020

4. Yêu cầu:

- Mỗi học viên nộp 3 bản có chữ ký xác nhận của GVHD. Lưu ý: IN 2 MẶT, KHÔNG ĐÓNG BÌA BÓNG KÍNH

- Đóng kèm vào sau mỗi bản KQNCSB 01 bản photo Quyết định phân công GVHD và tên đề tài. Tên đề tài trên bài phải trùng khớp với tên đề tài trong Quyết định. Khoa sẽ không thu nếu Không đóng kèm quyết định hoặc tên đề tài trên bài khác với tên đề tài được giao trong Quyết định.

- Đối với các học viên không được thông qua, xin bảo vệ lại KQNCSB, yêu cầu thêm:

+ Đóng kèm vào 3 cuốn KQNCSB biên bản Hội đồng trước (HĐ không được thông qua)

+ Nộp lại KQNCSB phải kèm theo xác nhận đã nộp phí bảo vệ lại KQSB: 1.550.000 đ (biên lai nộp tiền/chuyển khoản của ngân hàng hoặc biên lai xác nhận của Phòng Kế hoạch Tài chính).

Trân trọng./.


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn