Loading...
TB: Đăng ký thực tập thực tế HK 1 năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021, Khoa Tài chính – Ngân hàng thông báo đăng ký thực tập thực tế đợt 1 (đối với sinh viên hệ chuẩn, bằng kép); đợt 2 (đối với sinh viên hệ CLC) áp dụng cho khóa QH2016, QH2017 như sau:


- Link đăng ký (áp dụng chung đối với cả sinh viên đăng ký thực tập theo khoa và sinh viên thực tập ngoài) 

https://forms.gle/sS6Z9KRjR2qn1A5R7 . Thời hạn đăng ký trước 17h00 ngày 27/10/2020

- Thời gian thực tập theo khoa (dự kiến): Từ ngày 10/10/2020 đến ngày 10/12/2020

- Địa điểm thực tập dự kiến theo khoa: Ngân hàng Sacombank; Ngân hàng Pvcombank; Ngân hàng ACB…

Biểu mẫu sinh viên cần hoàn thiện trong quá trình thực tập, nộp lại VP Khoa:

1. Mẫu đơn thực tập ngoài (đối với sinh viên thực tập ngoài)

2. Các phụ lục (sinh viên làm phụ luc 4, phụ lục 5)

3. Làm báo cáo thực tập (theo thông báo chung sẽ thông báo hướng dẫn vào cuối mỗi đợt thực tập của khoa) nộp sau khi kết thúc thực tập.

4. Quy định về thực tập thực tế (sinh viên đọc để nắm được)

Chú ý:

- Căn cứ theo hướng dẫn mới ban hành từ năm 2020, sinh viên học môn Thực tập thực tế sẽ bắt buộc thực tập tối thiểu 30 ngày tại cơ sở làm việc đúng chuyên ngành.

- Do đó kể cả với những bạn thực tập ngoài cũng phải đăng ký với khoa và làm theo hướng dẫn này.

- Đối với sinh viên CLC đã đi thực tập đợt 1 nếu có nguyện vọng tiếp tục thực tập tại đơn vị cũ có thể ghi đơn vị thực tập vào link đăng ký.

- Những sinh viên tự liên hệ thực tập, không đăng ký tại Khoa và không làm báo cáo thực tập theo định hướng của Khoa sẽ không được công nhận kết quả thực tập.

Khoa TCNH - ĐHKT

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn