Loading...
TB: Về việc mở lớp môn học tự nguyện

Khoa TCNH thông báo về việc mở lớp môn học tự nguyện (Đối với các học viên quá hạn học tập)
Hiện nay đã quá thời hạn học tập của học viên khóa QH-2016, QH -2017 nhưng còn một số học viên nợ môn gồm: Tiếng Anh và/hoặc học phần chuyên ngành.
Để tăng tỉ lệ tốt nghiệp cho học viên, Nhà Trường chủ trương mở các lớp ôn thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1 và mở một số lớp học phần chuyên ngành, trong đó các Khoa là đầu mối nhận đăng ký mở lớp của HV.
Theo đó, Khoa TCNH đề nghị học viên đăng ký theo form dưới đây (bao gồm cả đăng ký tiếng Anh và các môn khác) trước 12h ngày 12/10/2020 để Khoa chốt danh sách lớp.
Trân trọng thông báo!

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn