Loading...
TB: Lịch gặp Ngân hàng ACB để đăng ký bàn giao thực tập đợt 1 (dành cho sv thực tập theo khoa)

heo kế hoạch thực tập thực tế học kỳ 1 năm học 2020-2021, Khoa TCNH tổ chức 1 buổi học chuyên đề, bàn giao sinh viên đến thực tập tại Ngân hàng ACB, cụ thể như sau:
- Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 29/10/2020
- Địa điểm: P808 GĐ Việt Úc
- Nội dung: Bộ phận Nhân sự Ngân hàng ACB sẽ trực tiếp đến Trường gặp sinh viên nói chuyện chuyên đề về kỹ năng và tác phong làm việc 01 buổi và lựa chọn ứng viên phân công thực tập tại các chi nhánh ACB.
Đây là chương trình thực tập thực tế theo khoa, yêu cầu tất cả các sinh viên đăng ký thực tập theo khoa tham dự, trường hợp sau buổi nói chuyện không được phân công đến ACB sẽ được Khoa phân công tham gia thực tập tại đơn vị khác.
Lưu ý: Đối với những trường hợp sinh viên có thể hiện tốt trong buổi ngày mai, ACB sẵn sàng trả lương trong quá trình đến thực tập.
Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ.
*** Sinh viên điền vào link sau để xác nhận tham gia:
 
***Danh sách sinh viên đã đăng ký thực tập theo khoa xem tại đây 
 
*** Các biểu mẫu thực tập xem tại:
Trân trọng TB./.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn