Loading...
Thông báo phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021

Khoa TCNH thông báo phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên, cụ thể như sau:
Danh sách phân công GVHD khóa luận tải tại đây (file có 2 sheet hệ chuẩn và CLC).
Sinh viên liên lạc với GVHD để làm, lưu ý thực hiện đúng các mẫu biểu theo hướng dẫn và kế hoạch:
* Danh sách thông tin liên hệ GVHD tải tại đây
*- 13/4 - 16/4: Sinh viên nộp lên VPK: 04 bản bìa mềm KLTN có chữ ký của GVHD và SV (đối với sinh viên hệ chuẩn, bk); và 7 bản bìa mềm KLTN có chữ ký của GVHD và SV (đối với sv hệ CLC). Nộp bản mềm vào email: nganguyenthu198@gmail.com
Trân trọng TB./.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn