Loading...
TB xét học bổng Thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc

Xét học bổng Thạc sĩ tại trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2021
Thực hiện nội dung công văn số 458/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22/02/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ học bổng Pony Chung Hàn Quốc (PCF) tài trợ năm 2021. Chi tiết Chương trình đào tạo, tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn, quyền lợi của sinh viên,...
* Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn:
- Sinh viên đã được nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc đang học năm thứ 4 hoặc đã tốt nghiệp đại học; 
-  Có kết quả học tập đạt từ 3.14 trở lên (tính trên thang điểm 4);
- Có kế hoạch học tập, mục tiêu theo đuổi chương trình;
- Có sức khỏe và đạo đức tốt;
- Có đủ điều kiện làm visa. 
Thư mời tham dự Xét học bổng Thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc xem tại đây.
Công văn về việc Xét học bổng Thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc xem tại đây.
Hồ sơ đăng kí học bổng Thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc, xem hướng dẫn tại đây
 
Ứng viên nộp hồ sơ đăng kí học bổng bản gốc  đến phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Nhà Điều hành ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội), đồng thời gửi hồ sơ bản scan đến địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 20/03/2021.
 Trân trọng thông báo./ 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn