Loading...
TB xét học bổng Lotte học kì 2, năm học 2020-2021

Chương trình học bổng Lotte học kì 2, năm học 2020-2021
Thực hiện nội dung công văn số 502/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 26/02/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng Lotte học kì 2, năm học 2020-2021.
* Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:
- Là sinh viên năm thứ 3,4;
- Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Học Kì 1, năm học 2020-2021 có kết quả học tập đạt từ 3.2 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Học bổng dành cho sinh viên vượt khó. Học kì 1, năm học 2020-2021 có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên và có hoàn cảnh khó khăn. 
Chi tiết chương trình và hồ sơ đăng kí học bổng cụ thể xem tại đây 
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn