Loading...
Kế hoạch thực hiện khóa luận học kỳ 2 năm học 2020-2021

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT thông báo Thực hiện khóa luận đối với sinh viên cụ thể như sau:
- Sinh viên năm thứ 4 (đã tích lũy 106 tín chỉ trở lên đối với CTĐT chuẩn, 116 tín chỉ trở lên đối với CTĐT CLC.)
- Có điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký KLTN đạt 2,5 điểm trở lên.
- Đối với sinh viên thuộc CTĐT thứ 2, sv phải nộp điểm tương đương trong chương trình đào tạo thứ nhất để tích lũy vào CTĐT thứ 2.
- Sinh viên hệ CLC: bắt buộc thực hiện KLTN bằng Tiếng Anh
Lịch trình thực hiện:
- trước 17h00 ngày 15/1/2021: Sinh viên đăng ký tên đề tài khóa luận tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoiFWR-CZWgFWyVnWtYXB5wNaR8QdobVoqx-cHeywdxCNwkg/viewform
- 01/2/2021: Khoa phân công GVHD chính thức
- 01/2 - 08/2: Sinh viên gặp GVHD để chốt tên đề tài và thông qua đề cương (gồm tên chính xác đề tài, mục lục các chương dự kiến...). Lưu ý sau thời gian này sv sẽ không được thay đổi tên đề tài nữa.
Sinh viên nộp đề cương có chữ ký của GVHD và chữ ký SV về VPK trong thời gian trên.
- 13/4 - 16/4: Sinh viên nộp lên VPK: 04 bản bìa mềm KLTN có chữ ký của GVHD và SV (đối với sinh viên hệ chuẩn, bk); và 7 bản bìa mềm KLTN có chữ ký của GVHD và SV (đối với sv hệ CLC). Nộp bản mềm vào email: khanhpd@vnu.edu.vn
- 06/5 - 12/5: Tổ chức bảo vệ khóa luận TN
Các biểu mẫu:
- Kế hoạch thực hiện tại đây.
- Mẫu trình bày khóa luận tại đây.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn