Loading...
Thông báo xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, Khoa TCNH đề nghị các lớp khóa học tổ chức đánh giá kết quả điểm rèn luyện từng sinh viên như sau:


***Bản mềm Bảng tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của sinh viên (theo mẫu 3 trong hướng dẫn); Lớp trưởng nộp qua email: khanhpd@vnu.edu.vn 

***Bản cứng Bảng tổng hợp kết quả ĐRL (mẫu 3 ), Phiếu tự đánh giá ĐRL (mẫu 1) và Giấy XÁC NHẬN DÀNH CHO SINH VIÊN NGOẠI TRÚ (mẫu 2). CHÚ Ý KHÔNG TỰ Ý THAY ĐỔI BIỂU MẪU 3. Lớp trưởng nộp lên VPK TCNH P711 E4

 
***THỜI HẠN NỘP NHƯ SAU: Lớp trưởng các lớp nộp cả bản cứng và bản mềm các biểu mẫu theo hướng dẫn trước ngày 03/02/2021.
 

***Lớp trưởng lưu ý: Đọc và hướng dẫn sinh viên lớp mình thực hiện đúng. Nhà trường gửi kèm 2 Danh sách sinh viên không nghiêm túc tham gia tuần lễ hội nhập, và dssv vi phạm quy chế thi (file đính kèm 1, file 2) để các lớp trừ ĐRL tương ứng.

Link hướng dẫn và các biểu mẫu:

http://tcnh.ueb.vnu.edu.vn/default.aspx?web4vn=chitiettin&id=22891&CategoryID=1425#.XkDUPh83vIW

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn