Loading...
Điều chỉnh thời gian học kết hợp Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH-2019-E

http://ueb.edu.vn/Uploads/Article/tcnh.tbbt/2021_2/File/TB 344.doc

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2020-2021 ban hành kèm Công văn số 2120/ĐHKT-ĐT ngày 06/08/2020 về việc lịch trình đào tạo năm học 2020-2021 của Trường Đại học Kinh tế,

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh thời gian học kết hợp Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH-2019-E, cụ thể như sau:

Thời gian học đã thông báo: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 04/04/2021.

Thời gian học điều chỉnh (dự kiến): Từ ngày 14/03/2021 đến ngày 25/04/2021.

Từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 12/03/2021 sinh viên khóa QH-2019-E học các học phần chuyên môn theo đúng Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2020-2021 đã thông báo.

Nếu có thay đổi về lịch học Trường Đại học Kinh tế sẽ có thông báo đến sinh viên.
 
Download Thông báo tại đây.
 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn