Loading...
Bộ môn Tài chính

 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú: Nhận bằng Thạc sĩ Kế toán quốc tế của Trường Đại học Tổng hợp Swinburne - Úc và sau đó nhận bằng Tiến sĩ Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2007, PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm giảng viên, nghiên cứu viên và tư vấn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hiện nay, TS Tú đang là Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. TS Tú đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với tư cách chủ trì và tham gia các dự án tư vấn, nghiên cứu với các Tổ chức tài chính  quốc tế và trong nước như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy Ban chứng khoán, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo và hệ thống các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng ở Việt Nam với nhiều công trình nghiên cứu đăng tải trên tạp chí chuyên ngành, hội thảo quốc tế và sách chuyên khảo, giáo trình trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; có hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo ngắn hạn về tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính, thẩm định dự án, quản lý rủi ro cho các Tập đoàn, Ngân hàng lớn như: Vietcombank, Argribank, Vietingbank, PVFC, MB, Maritimebank, VNAirline, VNPT, TKV, Viettel v.v…Hướng nghiên cứu chính của TS Tú: cơ cấu vốn, tái cấu trúc ngân hàng, quản trị công ty trong ngân hàng.


TS. Nguyễn Thế Hùng: Là giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng. Tốt nghiệp ngành Toán - Cơ, Đại học tổng hợp Maxcơva, CHLB Nga (1979). Thạc sĩ quản trị tại Đại học Freedom, Brussell - Bỉ (1998). Tiến sĩ Quản lý kinh tế tại Viện Kinh tế Việt Nam (2010). TS Hùng đã có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng. Các chủ đề nghiên cứu và quan tâm: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Quản lý rủi ro tài chính, Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

TS. Lê Trung Thành: Tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và tham gia nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu (ZEW) - Cộng hòa Liên bang Đức, Tiến sĩ Lê Trung Thành có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính.
Tiến sĩ Thành đã tham gia thực hiện nhiều dự án, chương trình với vai trò tư vấn hoặc nghiên cứu với các tổ chức: Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương, Diễn đàn Phát triển Việt Nam (Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Viện Quốc gia Sau đại học về nghiên cứu
chính sách (GRIPS), Tokyo và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
TS Thành đã tham gia giảng dạy cho nhiều đối tượng là giám đốc tài chính, cán bộ quản lý tài chính tại các bộ, ngành, địa phương, các nhà đầu tư và nhân viên công ty tài chính, kiểm toán, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, trong các chuyên đề về quản lý tài chính, lập kế hoạch chiến lược, quản lý ngân sách địa phương, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro, các chuyên đề cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và nghề kiểm toán.
Hiện TS. Lê Trung Thành là giảng viên Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT, ĐHQGHN.


TS. Trịnh Thị Phan Lan: Hiện là giảng viên bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Symbiosis, Đại học Tổng hợp Pune, Ấn Độ (2005) và nhận bằng Tiến sĩ  chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính năm 2017.
ThS Lan đã có nhiều năm giảng dạy trong lĩnh vực tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp; đã tham gia nhiều lớp giảng dạy ngắn hạn về tài chính cho giám đốc và kế toán trưởng các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lĩnh vực nghiên cứu yêu thích của ThS Lan: Cấu trúc tài chính, phân tích tài chính, thẩm định tài chính dự án và phân tích rủi ro.ThS. Tô Lan Phương: Là giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Tốt nghiệp ngành Toán – Thống kê – Tin học, Đại học Kinh tế Quốc dân (2005). Thạc sĩ Ngân hàng – Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân  (2010). ThS Phương đã có gần 11 năm kinh nghiệm công tác. Các chủ đề nghiên cứu và quan tâm: Quản trị dòng tiền; Quản trị tài chính; Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

 


ThS. Nguyễn Tiến Thành: Hiện là giảng viên bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, nhận bằng Thạc sĩ Tài chính tại Trường Đại học New South Wales, Australia năm 2009. ThS Thành đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cho các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước. Lĩnh vực nghiên cứu/ tư vấn chính của ThS Thành: tài chính doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, bất động sản, quản lý đầu tư, quản trị rủi ro, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.
ThS. Nguyễn Quốc Việt: Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính và Thạc sĩ Thống kê tại Hoa Kỳ. ThS Việt đã có 14 năm kinh nghiệm chuyên sâu về thực tiễn, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực M&A, định giá tài sản, thị trường tài chính và đấu thầu quốc tế. Hiện nay, ThS Việt đang là giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT, ĐHQGHN. ThS Việt tham gia sáng lập và điều hành công ty Thẩm định giá Avalue Việt Nam và Diễn đàn M&A Việt Nam thường niên. Ngoài ra ThS Việt từng giữ các vị trí chủ chốt tại các tổ chức dịch vụ tài chính trong và ngoài nước như Ameriprise Financial, Indochina Capital, Golden Bridge,Chứng khoán Sao Việt, Quản lý quỹ AIC và AVM Việt Nam. ThS Việt cũng là chuyên gia về tư vấn đấu thầu và tư vấn tài chính cho các dự án ODA do WB tài trợ thông qua MPI.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn