Loading...
Giới thiệu các chương trình đào tạo

1. Đào tạo đại học
+ Cử nhân hệ Chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng.
+ Cử nhân hệ chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng.
+ Cử nhân hệ chuẩn ngành Kế toán.
2. Đào tạo Sau đại học
+ Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng.
+ Thạc sĩ Quản trị chuyên nghiệp các Tổ chức Tài chính, dự kiến tuyển sinh tháng 9/2014.
+ Thạc sĩ ngành Kế toán, dự kiến tuyển sinh từ tháng 4/2015.
+ Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, dự kiến tuyển sinh tháng 9/2014.
 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn