Loading...
Chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng

Ra đời từ năm 2007, chương trình đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế với những điều chỉnh phù hợp với đặc trưng của Việt Nam.
Trải qua 8 năm hoạt động và phát triển, các chương trình đào tạo của Khoa thường xuyên được cập nhật và đổi mới nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu xã hội, được đánh giá cao trong lĩnh vực đào tạo ngành tài chính ngân hàng trong nước và quốc tế. Hiện nay, Khoa có 5 chương trình đào tạo cho các bậc đại học và sau đại học: Cử nhân hệ chuẩn, Cử nhân hệ chất lượng cao, Thạc sỹ hệ chuẩn, Thạc sỹ Quản trị các Tổ chức tài chính, Tiến sỹ với gần 1000 sinh viên và học viên cao học, 5 nghiên cứu sinh đang theo học và nghiên cứu. Hướng tới mục tiêu cung cấp kiến thức về ngành tài chính ngân hàng, định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, thời gian tới Khoa Tài chính - Ngân hàng sẽ đẩy mạnh việc phát triển và khai thác chương trình đào Cử nhân tài chính ngân hàng chất lượng cao, tiến tới mở thêm các khóa đào tạo ngắn hạn chất lượng cao cho các ngân hàng, doanh nghiệp tại Việt Nam và trong khu vực.
Khoa Tài chính - Ngân hàng

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn