Loading...
Bộ môn Tài chính côngPGS. TS Nguyễn Văn Hiệu
sinh năm 1966.
Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) năm 1988; từ năm 1989 trở thành giảng viên của Học viện Tài chính; có bằng Master tại Australia năm 1996, bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính năm 2003, được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2007, cao cấp lý luận chính trị năm 2008; đã được tặng bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ và Huân chương Lao động Hạng Ba.

Giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực: Thuế, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng. Đã xuất bản 5 giáo trình (chủ biên và tham gia biên soạn); 11 sách tham khảo và chuyên khảo (chủ biên, đồng chủ biên, đồng tác giả); công bố 47 bài báo khoa học trên các tạp chí nguyên ngành; chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp Trường, tham gia thực hiện 17 đề tài các cấp trong lĩnh vực kinh tế, tài chính.

Hướng nghiên cứu chính hiện nay: Cải cách thuế và cải cách tài chính công ở Việt nam và các nước trên thế giới; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở Việt nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.


TS Trần Thị Vân Anh: Tốt nghiệp tiến sĩ ở Nhật, chuyên ngành Kinh tế, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, hiện nay là giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Các hướng nghiên cứu chính của Tiến sĩ Vân Anh là các vấn đề về ngân hàng thương mại, kinh tế quốc tế và kinh tế vĩ mô.


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn