Loading...
Thông báo về thực hiện niên luận của sinh viên Khóa QH2014-E hệ chính quy và QH2015-E hệ chính quy - bằng kép

Thực hiện công văn số 558/TB-ĐHKT ngày 24/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc triển khai thực hiện niên luận khóa QH-2014-E TCNH hệ chính quy và sinh viên khóa QH-2015-E TCNH hệ chính quy - chương trình bằng kép, Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo:

1. Đối tượng làm niên luận:

-          Sinh viên khóa QH-2014-E TCNH hệ chính quy

-          Sinh viên khóa QH-2015-E TCNH hệ chính quy - chương trình bằng kép

-          Sinh viên chương trình bằng kép các khóa trước (chưa làm niên luận)

2. Thời hạn đăng ký tên đề tài niên luận:

Các lớp gửi danh sách tên đề tài niên luận lên Khoa từ ngày 2/5 đến hết 6/5/2016 để Khoa phân công giáo viên hướng dẫn

3. Hình thức đăng ký:

- Sinh viên khóa QH-2014-E hệ chính quy tập hợp tên đề tài theo lớp (theo mẫu 1) gồm 01 bản hard-copy lên Văn phòng Khoa và 01 bản soft-copy tới địa chỉ email: thuntx@vnu.edu.vn

- Sinh viên chương trình bằng kép có thể nộp đơn trực tiếp lên Văn phòng Khoa (theo mẫu 2).

Sau thời hạn trên, sinh viên nào không đăng ký tên đề tài niên luận Khoa sẽ không phân công giáo viên hướng dẫn và những sinh viên này sẽ làm niên luận cùng khóa sau.

Khoa gửi kèm theo danh sách đề tài niên luận các khóa trước để sinh viên tham khảo: Hệ Chuẩn, Hệ Chất lượng cao.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng thông báo.

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn