Loading...
Danh sách phân công GVHD niên luận năm học 2016-2017

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo Quyết định phân công GVHD niên luận cho sinh viên năm học 2016-2017 kèm Kế hoạch thực hiện niên luận.
1. Danh sách GVHD hệ Chuẩn, hệ chất lượng cao, Bằng kép
2. Kễ hoạch thực hiện
Đề nghị sinh viên triển khai thực hiện niên luận theo đúng deadline. 
Trân trọng./.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn