Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 26/06/2017 đến 30/06/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2,  3, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 2, 4, 5: - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (26/06/2017)    
08:30 - P.601 Họp Giao ban Giữa tháng TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 3 (27/06/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 4 (28//06/2017)   PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
09:30 - P.601 Họp Hội đồng khen thưởng sinh viên TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 5 (29/06/2017)    
08:30 - P.601 Họp về xây dựng KHNV năm học 2017-2018 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 6 (30/06/2017)    
14:30 - P.601 Họp xét tuyển đại học PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn