Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 10/07/2017 đến 14/07/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 3, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 4, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (10/07/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 3 (11/07/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 4 (12//07/2017)   PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
09:00 - P.512 Dự hội đồng nghiệm thu đề cương Tài chính công TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 5 (13/07/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (14/07/2017)    
14:30 - P.601 Dự hội đồng tuyển dụng giảng viên Khoa TCNH PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn