Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 31/07/2017 đến 04/08/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 3, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 2, 4 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (31/07/2017)    
14:30 - P.601 Họp về đào tạo với 3 Tây PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Cả ngày  Làm việc tại Vpk TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 3 (01/08/2017)    
08:30 - P.801 Họp Giao ban Trường tháng 8/2017
PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 4 (02//08/2017)   
Cả ngày  Làm việc tại Vpk TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 5 (03/08/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 6 (04/08/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn