Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 28/08/2017 đến 01/09/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 3, 4, 5, 6  - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (28/08/2017)    
09:00 - P.512 Họp giao ban giữa Ban Chủ nhiệm khoa và chuyên viên TS. Đinh Thị Thanh Vân
14:00 - P.512 Dự Hội đồng chấm báo cáo KQNCSB TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 3 (29/08/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 4 (30//08/2017)    
15:00 - P.601 Dự Hội đồng xét sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế TS. Đinh Thị Thanh Vân
15:30 - P.601 Họp xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 8/2017 TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 5 (31/08/2017)    
9:30 - P.601 Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (01/09/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk TS. Đinh Thị Thanh Vân
 
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn