Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 04/09/2017 đến 08/09/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 3, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 4, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (04/09/2017)    
Cả ngày  Nghỉ bù ngày Quốc khánh  
Thứ 3 (05/09/2017)    
08:30 - P.801 Dự hội nghị đại biểu CCVC năm 2017 TS. Đinh Thị Thanh Vân
14:00 - P.512 Dự hội đồng chấm KQNCSB K24 đợt 2 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
16:00 - P.512 Họp giao ban giữa Ban CNK và chuyên viên PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 4 (06//09/2017)    
10:00 - P.510 Dự hội đồng chấm KQNCSB K24 đợt 2 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 5 (07/09/2017)    
08:10 - P.601 Dự buổi quay phim tư liệu về Trường PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
08:40 - P.801 Dự Hội nghị giao ban Trường T9/2017 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 6 (08/09/2017)    
08:30 - P.601 Họp HĐ xét khen thưởng đầu năm TS. Đinh Thị Thanh Vân
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn