Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 11/09/2017 đến 15/09/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 3, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 4, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (11/09/2017)    
14:00 - P.512 Họp triển khai KHNV năm học 2017-2018 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
15:30 - P.601 Họp với Ban Giám hiệu PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 3 (12/09/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 4 (13//09/2017)    
09:00 - P.801 Dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 5 (14/09/2017)    
14:30 - P.801 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (15/09/2017)    
09:00 - HT Nguyễn Văn Đạo Dự Lễ Khai giảng năm học 2017-2018 TS. Đinh Thị Thanh Vân
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn