Loading...
Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT

TT Ảnh Họ và tên Chức vụ
1   TS. Nguyễn Thị Hương Liên
Chủ nhiệm bộ môn
2   TS. Nguyễn Thị Phương Dung Giảng viên
3   ThS. Nguyễn Thị Hải Hà Giảng viên
4   TS. Nguyễn Thị Thanh Hải Giảng viên
5   TS. Trần Thế Nữ Giảng viên
6   ThS. Đỗ Kiều Oanh Giảng viên
7   ThS. Phạm Ngọc Quang Giảng viên
8   ThS. Nguyễn Huy Tâm Giảng viên_____________  


Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 512, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-4) 37547506 + máy lẻ 511 - Fax: (84-4) 3754676
Website: http://ueb.vnu.edu.vn; http://tcnh.ueb.edu.vn

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn