Loading...
Các bộ môn thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng

____________________


Địa chỉ liên hệ:

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Phòng 512, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-4) 37547506 + máy lẻ 551, 552; Fax:(84-4) 3754676

Email: tcnh_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn