Loading...
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Tài chính - Ngân hàng

Theo Quyết định số: 1629/QĐ-ĐHKT ngày 19/05/2014.
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm 15 thành viên:


1. TS. Lê Trung Thành, Phó Chủ nhiệm thường trực Khoa Tài chính - Ngân hàng, Chủ tịch
2. TS. Trần Thị Thanh Tú, Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Phó Chủ tịch
3. TS. Quách Mạnh Hào, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên
4. PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên
5. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên
6. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐHKT, Ủy viên
7. PGS.TS Nguyễn Văn Định, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Ủy viên
8. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên
9. TS. Đinh Xuân Cường, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên
10. TS. Trần Thị Vân Anh, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên
11. TS. Nguyễn Thế Hùng, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên
12. TS. Nguyễn Thị Hương Liên, Chủ nhiệm BM Kế toán – Kiểm toán, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên
13. TS. Nguyễn Sơn, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Ủy viên
14. PGS.TS. Lê Hoàng Nga, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Ủy viên
15. TS. Đinh Thị Thanh Vân, Chủ nhiệm BM Ngân hàng, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên – Thư
Theo Quyết định số 1629/QĐ-ĐHKT ngày 19/05/2014.

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn