Loading...
Khóa học: Các nhà quản lý tài chính trong các doanh nghiệp

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics - Vietnam National University, Hanoi) là một trong những trường có uy tín trong nước và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn các lĩnh vực kinh tế, ngoài các chương trình đào tạo chính qui tiên tiến, Trường Đại học Kinh tế là nhà cung cấp hàng đầu về những chương trình đào tạo ngắn hạn về tài chính, ngân hàng và kế toán-kiểm toán.
Đối tượng hướng đến của khoá học là Các nhà quản lý tài chính trong các doanh nghiệp; Cán bộ đang làm việc trong các Công ty Chứng khoán, Công ty Tài chính, Ngân hàng Thương mại; Lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách tài chính, lãnh đạo cấp trung; Chuyên viên tài chính, kế toán của doanh nghiệp; Sinh viên năm cuối thuộc các chuyên ngành kinh tế.
Các khoá đào tạo ngắn hạn giúp cho học viên có thể xử lý những tình huống phức tạp của thế giới kinh doanh hiện tại nói chung và những tình huống đặc thù trong lĩnh vực tài chính, kế toán nói riêng.

Giảng viên chương trình là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và thực tế về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng. Các giảng viên sẽ là những người hỗ trợ tích cực học viên cả khía cạnh lý thuyết và thực tế.
Phương pháp giảng dạy tích cực và hiện đại như thảo luận, làm việc nhóm, đóng vai, mô phỏng, giúp học viên chủ động học tập, lĩnh hội, làm chủ kiến thức từ đó nâng cao năng lực cá nhân trong công việc.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn