Loading...
Khóa học: Nâng cao năng lực Quản trị công ty của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị công ty và quản trị công ty trong ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế cho lãnh đạo các NHTM; hướng dẫn các học viên tự đánh giá năng lực quản trị công ty của các ngân hàng theo thông lệ quốc tế. Từ đó, giúp các học viên - là lãnh đạo ngân hàng có thể vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm quốc tế trong quản trị công ty tại ngân hàng mình, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo liên quan đến Dự án “Nâng cao năng lực quản trị công ty của các Ngân hàng thương mại Việt Nam” (CGiB), với sự tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và Quỹ Phát triển của Chính phủ Úc (Ausaid).

* Hình thức đào tạo

1. Khóa đào tạo trực tuyến (Elearrning) về Quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế

Khóa đào tạo đã được hoàn thiện và tích hợp trên website của Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tại địa chỉ www.ueb.edu.vn.

2.      Khóa đào tạo trực tiếp về Quản trị công ty trong Ngân hàng

a. Đối tượng tham dự

Trưởng phòng, Phó phòng các Phòng, Ban tại Hội sở của các ngân hàng thương mại; Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh ngân hàng; Cán bộ nguồn và cán bộ chủ chốt của các ngân hàng thương mại, Cán bộ quản lý, giám sát trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán.

b. Thời gian, địa điểm khóa đào tạo

·         Khóa học thứ nhất

- Thời gian: ngày 13 & 14 tháng 4 năm 2015 (02 ngày).

- Địa điểm: Phòng hội thảo quốc tế 406, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, (Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

·         Khóa học thứ hai:

- Thời gian: ngày 16 & 17 tháng 4 năm 2015 (02 ngày).

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm VDIC, Trụ sở Ngân hàng Thế Giới tại Việt Nam, (Số 63, Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

·         Khóa học thứ ba:

- Thời gian: ngày 22 & 23 tháng 4 năm 2015 (02 ngày).

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm VDIC, Trụ sở Ngân hàng Thế Giới tại Việt Nam, (Số 63, Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

c. Nội dung đào tạo: (Kèm theo chương trình)

Nội dung khóa đào tạo, gồm: (1) Các nguyên tắc quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế: (2) Kinh nghiệm quốc tế về quản trị công ty trong ngân hang: (3) Giới thiệu Bộ chỉ số đánh giá năng lực quản trị công ty trong ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế; (4) Nguyên tắc quản trị công ty trong Ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế; (5) Đánh giá quản trị công ty trong các NHTM Việt nam; (6) Bài tập nhóm về Đánh giá Quản trị công ty trong ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế.

d. Giảng viên
Giảng viên tham gia giảng dạy là các chuyên gia nước ngoài và chuyên gia cao cấp, giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trực tiếp giảng dạy.

e. Học phí và các điều kiện liên quan:

Trong khuôn khổ dự án, khóa học được miễn phí và giới hạn số lượng tham dự, qui mô tối đa 30 học viên/khóa. Những học viên đã tham gia khóa học Elearning sẽ được ưu tiên tham dự khóa học trực tiếp.
—————
Các thông tin liên quan:

1. Lễ công bố Dự án Nâng cao năng lực quản trị công ty của các ngân hàng thương mại Việt Nam (CGiB)
2. Khai giảng Khóa 1 đào tạo trực tiếp về quản trị công ty cho lãnh đạo các ngân hàng thương mại Việt Nam

3. Nâng cao chuẩn mực quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn