Loading...
Danh sách cố vấn học tập cho các khóa sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên đang tham gia cố vấn học tập cho sinh viên
 
STT Họ tên GV Chức vụ Cố vấn học tập cho Khóa Email/ Điện thoại
1 TS. Đinh Thị Thanh Vân Phó CNK QH-2014-E TCNH-CLC vandtt@vnu.edu.vn/ 0904 641 686
2 TS. Đinh Xuân Cường Phó CNK QH-2013-E TCNH-LK cuongdx@vnu.edu.vn/ 0936 173 468
3 TS. Trần Thị Vân Anh Giảng viên QH-2012-E TCNH anhttv@yahoo.com/ 0125 884 7676
4 TS. Nguyễn Phú Hà CNBM QH-2014-E TCNH mshaphunguyen@yahoo.com/ 0903 541 976
5 ThS. Trịnh Thị Phan Lan Giảng viên QH-2013-E TCNH-LK lantp80@yahoo.com/ 0916 962 299
6 ThS. Nguyễn Tiến Thành Giảng viên QH-2013-E TCNH tienthanh@vnu.edu.vn/ 0935 216 886
7 ThS. Nguyễn Quốc Việt Giảng viên QH-2014-E TCNH-NN
QH-2014-E TCNH-LUAT
QH-2014-E TCNH-NB
ngqviet@vnu.edu.vn/ 0915 080 977
8 TS. Đinh Thị Thanh Vân Giảng viên QH-2015-E TCNH-CLC vandtt@vnu.edu.vn/ 0904 641 686
9 PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu Giảng viên QH-2015-E TCNH nguyenhieudhqg@gmail.com/ 0936 305 681
10 TS. Nguyễn Thế Hùng Giảng viên QH-2015-E TCNH-NN
QH-2015-E TCNH-LUAT
QH-2015-E TCNH-NB
hungnt@vnu.edu.vn/ 0989 243 592
11 PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu Giảng viên QH-2016-E TCNH nguyenhieudhqg@gmail.com/ 0936 305 681
12 ThS. Tô Lan Phương Giảng viên QH-2016-E TCNH.CLC phuongtl@vnu.edu.vn/ 0919 471 896
13 ThS. Nguyễn Tiến Thành Giảng viên QH-2016-E TCNH-NN
QH-2016-E TCNH-LUAT
QH-2016-E TCNH-NB
tienthanh@vnu.edu.vn/ 0935 216 886
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn