Loading...
Sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2017

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo:

Lưu ý như sau:

1. Đối với các sinh viên đăng ký học trong học kỳ II năm 2016-2017 (bao gồm: học lại, học cải thiện, học lần đầu) (Không kể HP thay thế KL, HP Khóa luận, HP GDTC) phòng Đào tạo sẽ không đưa vào Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt T6/2017. (Vì phòng Đào tạo chưa công bố chính thức điểm học kỳ II năm học 2016-2017)

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho sinh viên ĐK học các học phần đã chấm xong điểm và có nguyện vọng xét tốt nghiệp vào đợt T6/2017 phòng Đào tạo đề nghị sinh viên làm đơn theo mẫu gửi về phòng Đào tạo trước 10h thứ 2 ngày 12/6/2017 (Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp).

2. Để nghị sv kiểm tra các thông tin trên Danh sách. Sinh viên có thắc mắc về các thông tin trên DSSV đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp lên trực tiếp phòng 304-nhà E4 trước 16h ngày 12/6/2017
  • Thắc mắc điểm: gặp cô Châu 
  • Thắc mắc về các điều kiện chứng chỉ: Chính quy (cô Hòa), bằng kép (cô Nam)
Sau thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn và không sửa chữa các thông tin trên DS.

 

 Trân trọng thông báo./.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn