Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 03/07/2017 đến 07/07/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 3, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 4, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 0(3/07/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 3 (04/07/2017)    
14:30 - P.512 Dự Đại học Công đoàn khoa PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 4 (05//07/2017)   PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
8:00 - P.601 Họp Khai mạc đánh giá giám sát HTQLCL ISO 9001:2015 TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 5 (06/07/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 6 (07/07/2017)    
9:00 – HT Nguyễn Văn Đạo Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 TS. Đinh Thị Thanh Vân
14:30 - P.802 dự Hội nghị Giao ban Trường tháng 7/2017 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
 
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn