Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 17/07/2017 đến 21/07/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 3, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 4, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (17/07/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 3 (18/07/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 4 (19//07/2017)   PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
08:30 - P.601  Dự buổi Tiếp đại diện Viện Nghiên cứu Sanno, Nhật Bản TS. Đinh Thị Thanh Vân
10:00 - P.601  Khoa TCNH  họp với  BGH PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
14:30 - P.601 Dự Hội đồng tuyển dụng giảng viên Khoa TCNH PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
15:30 - P.601 Hội đồng tuyển dụng điều phối viên tại Khoa TCNH PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 5 (20/07/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (21/07/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn