Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 21/08/2017 đến 25/08/20157)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 3, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 4, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (21/08/2017)    
08:00 - P.801 Dự Hội nghị giao ban mở rộng năm 2017 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
11:00 - P.801 Dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 3 (22/08/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 4 (23//08/2017)    
Cả ngày  Làm việc tại Vpk TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 5 (24/08/2017)    
9:00 - P.508 Dự sinh hoạt lớp đầu năm khóa Qh2017-E-TCNH CLC PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
14:30 - P.703 VU Dự sinh hoạt lớp đầu năm khóa Qh2017-E-TCNH hệ chuẩn PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (25/08/2017)    
15:00 - P.512 Dự hội đồng nghiệm thu đề cương học phần Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn