Loading...
Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy

 

QUY ĐỊNH

Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Kinh tế

Kèm theo Quyết định số: 1637 /QĐ-CTSV

 
Biểu mẫu và các bước thực hiện:
B1: Sinh viên tự đánh giá và tự đi xin xác nhận đối với sinh viên ngoại trú vào 2 mẫu sau: 
Chú ý: "Sinh viên ngoại trú" là sinh viên KHÔNG ở KTX Mỹ Đình và KTX Ngoại Ngữ tại các đơn nguyên thuộc đăng ký quản lý củaTrường Đại học Kinh tế. Đối với các sinh viên ở tại các KTX nêu trên không cần làm giấy xác nhận sv ngoại trú.
Sau khi hoàn thành sinh viên nộp lại cho lớp trưởng cả 2 mẫu. 
 
B2: Lớp trưởng tổ chức họp lớp, thu lại "Phiếu tự đánh giá ĐRL" và "Giấy xác nhận dành cho sinh viên ngoại trú", Tổ chức họp sinh hoạt lớp mời GVCN tham dự để đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá vào mẫu sau:
 
3. MẪU TỔNG HỢP ĐIỂM RÈN LUYỆN THEO LỚP (dành cho cán bộ lớp tổng hợp) Mẫu mới đề nghị Lớp trưởng làm đúng mẫu này nếu sai mẫu Lớp trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của lớp.
 
B3: Cán bộ lớp nộp lên văn phòng khoa DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM RÈN LUYỆN của lớp và 2 bộ: Phiếu tự đánh giá ĐRL, Giấy XÁC NHẬN DÀNH CHO SINH VIÊN NGOẠI TRÚ của từng sinh viên trong lớp:
- Bản mềm danh sách tổng hợp nộp vào email: tcnh_ueb@vnu.edu.vn/ khanhpd@vnu.edu.vn
- Bản cứng danh sách tổng hợp có chữ ký của lớp trưởng, nộp về VPK P711 Nhà E4 
 
B4: Sau khi Khoa họp Hội đồng xét điểm có kết quả sẽ thông báo lại để sinh viên kiểm tra và thắc mắc trong thời hạn 1 tuần kể từ khi có thông tin. Sau tuần đó sẽ không được thắc mắc bất kì vấn đề nào nữa.
 
B5: Khoa nộp điểm rèn luyện lên BGH để vào điểm chính thức cho sinh viên học kỳ đó. Sinh viên có thể theo dõi điểm trên phần mềm đào tạo.
 
 Trân trọng./.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn